Corona-enquête Laakdalse ondernemers

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gemeente Laakdal wil met deze online bevraging de noden en vragen van de Laakdalse ondernemers in kaart brengen, zowel tijdens als na de coronacrisis. Aan de hand van de resultaten willen we gerichter maatregelen nemen, zowel op korte als middellange termijn. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en worden niet gedeeld met anderen.

Algemene gegevens

Deeldorp *
Is het duidelijk voor jou als ondernemers wat mag en niet mag als gevolg van de Covid-19 maatregelen? *
Heb je nog vragen omtrent de door de overheid uitgevaardigde steunmaatregelen? *
Voel je je voldoende geïnformeerd (lokaal/bovenlokaal)? *

Toekomstperspectieven na lockdown

Heb jij als ondernemer de afgelopen weken gebruik gemaakt van digitale tools (facebook, instagram, webshop, whatsapp, digitale nieuwsbrieven, enz...) om in contact te komen met je klanten? *
Heb je interesse in een online brainstorm over de toekomst met collega ondernemers? Zo kunnen ideeën/tips/visie gedeeld worden met elkaar. *

Rangschik onderstaande acties van belangrijk naar minst belangrijk (met 1 zijnde het belangrijkste en 7 het minst belangrijk).
Gelieve elk cijfer maar éénmaal te gebruiken.

Consumenten nog meer sensibiliseren om lokaal te winkelen/kopen. *
 
Meest belangrijk
 
minst belangrijk
Specifieke acties om de middenstand te promoten. *
 
Meest belangrijk
 
Minst belangrijk
E-commerce platform voor alle Laakdalse ondernemers. *
 
Meest belangrijk
 
Minst belangrijk
Financiële ondersteuning. *
 
Meest belangrijk
 
Minst belangrijk
Lokale cadeaubon opwaarderen. *
 
Meest belangrijk
 
Minst belangrijk
Sterke lokale middenstandsraad/verenigingen. *
 
Meest belangrijk
 
Minst belangrijk
Lokale ondernemersnetwerk versterken. *
 
Meest belangrijk
 
Minst belangrijk