Aanvraagformulier projectsubsidie culturele activiteiten

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Aanvraagformulier Projectsubsidie culturele activiteiten

Gegevens van de aanvrager (vereniging, individu, samenwerkingsverband)

Gegevens van de contactpersoon

Gegevens van het project

Wanneer loopt het project (begin- en einddatum)? *

Overzicht van de financiële middelen

Geplande uitgaven (bv. Materiaal, communicatie,…)

Geplande inkomsten (vb. sponsoring, andere subsidies, (groeps)bezoeken,…)

Akkoordverklaring *