Cultuursubsidies Harmonie/Fanfare/Toneel/Podium 2022-2023

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Deze subsidieaanvraag is enkel bedoeld voor een harmonie, fanfare, toneel- of podiumvereniging. Alle andere verenigingen verwijzen we door naar het formulier Cultuursubsidies Algemene aanvraag.

Algemene gegevens

Indienen bewijsstukken

Akkoordverklaring

Algemene Voorwaarden

Om als culturele vereniging van een jaarlijkse gemeentelijke werkingstoelage te kunnen genieten moet aan volgende algemene voorwaarden voldaan worden en dient de hierna beschreven procedure gevolgd: 

  1. de vereniging moet erkend zijn.
  2. de te subsidiëren activiteiten die buiten de gemeentegrenzen doorgaan, dienen Laakdal een bovenlokale uitstraling te geven.
  3. een vereniging kan per activiteit slechts eenmaal punten of subsidie bekomen.
  4. de vereniging mag niet genieten van enige andere gemeentelijke subsidie of werkingstoelage.
  5. voor de verdere details verwijzen wij naar het subsidiereglement.

Zorg dat je alle bewijsstukken digitaal hebt om toe te voegen aan de aanvraag. Het is niet mogelijk om het formulier op te slaan en op een later moment in te dienen.

1. Identificatie van de aanvragende vereniging

Voorzitter

Secretaris

Contactpersoon

Andere

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in het kader van brieven of mailings van forum Cultuur voor de algemene vergadering of hun activiteiten en brieven of mailings voor gemeentelijke acties die relevant zijn voor verenigingen zoals een subsidieoproep. Daarnaast vragen wij uw toestemming voor onderstaande zaken:

Vink aan indien je toestemming verleent.