Dienstverlening op afspraak?

Welkom na afspraak

Wil je een nieuwe identiteitskaart aanvragen? Heb je een bouwvergunning nodig of een rijbewijs? Heb je vragen voor de diensten burgerzaken, welzijn, jeugd, sport, mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare werken ...? Maak een afspraak online, telefonisch of via het onthaal van het gemeentehuis. Wij bereiden jouw dossier voor en helpen je snel en efficiënt verder op het moment dat jou past – zonder lange wachtrijen. 

Welkom zonder afspraak

Je hoeft niet voor alles een afspraak te maken.
Aan de centrale onthaalbalie kan je terecht voor:

  • huisvuilzakken (pmd, groene zakken, biobags)
  • cadeaucheques ‘Laakdal schenkt’
  • afhalen van aangevraagde documenten (rijbewijs, reispas, arbeidskaart, uittreksel strafregister…)
  • binnenbrengen van documenten (inentingsbewijs,...)
  • informatie over en inschrijven voor vrijetijdsactiviteiten 

Online dienstverlening

Ook van thuis uit kun je heel wat gemeentelijke zaken regelen. Zo moet je zelfs niet naar het gemeentehuis gaan!
Via het e-loket vraag je eenvoudig allerlei attesten aan (samenstelling gezin, bewijs van woonst, adreswijziging…) en maak je melding van, bijvoorbeeld, gevaarlijke verkeerssituaties, het fout gebruik van aanplakzuilen, schade aan openbaar domein zoals een beschadigd wegdek.


Contactinformatie