afval_1200x290.jpg

Diftar

Laakdal werkt voor de ophaling van restafval en GFT volgens het DIFTAR-principe. 

De vervuiler betaalt!

Laakdal voert samen met IOK Afvalbeheer een vooruitstrevend afvalbeleid. Het resultaat is spectaculair: meer dan 70% van ons afval wordt gerecycleerd.

Het voorkomen van afval is een verdere uitdaging voor een duurzaam afvalbeleid. Het invoeren van DIFTAR is een extra stimulans om afval te voorkomen. Gezinnen die minder afval meegeven, betalen ook minder. Maar ook de kosten voor de verwerking van het afval in Laakdal zullen dalen. 

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Voor afvalstromen die niet meer verder verwerkt kunnen worden, zijn ‘duurdere’ tarieven van toepassing. Afval dat je wel kan sorteren, kan je aanbieden tegen een lage kostprijs: een PMD-zak bijvoorbeeld kost 0,15 euro. Sommige afvalsoorten kan je gratis meegeven zoals papier en karton. Meer weten klik hier.

Kortom, verschillen in kostprijs. Dat stimuleert het voorkomen of hergebruiken van afval. Zo denken mensen 2 keer na voor ze ongesorteerd afval bij het restafval gooien. Meer weten over kosten klik hier, meer weten over het belastingsreglement klik hier.

Voor meer info kan je terecht op de gratis DIFTAR-informatielijn: 0800 97 687.

Je kan je diftaraccount beheren via mijn Diftar.

Voor volgende zaken kan je terecht aan het onthaal van het gemeentehuis:

  • P+MD-zakken: € 3,60 per rol;

Toelages

In het gemeentelijk toelagereglement worden volgende toelages voorzien:

  • Gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar: 10 euro per kind per jaar. De toelage wordt toegekend op basis van het bevolkingsregister. Je moet hiervoor geen aanvraag indienen.
  • Burgers met incontinentieproblemen, nierdialyse thuis, sonde-voeding en stomapatiënten: 50 euro per jaar. Om in aanmerking te komen moet je een medisch attest aanleveren bij het onthaal van het gemeentehuis of via omgeving@laakdal.be. Op het het medisch attest moet duidelijk vermeld staan dat dit tijdelijk of permanent is en voorzie je het attest van een klever van je ziekenfonds.
  • Een medisch attest voor een permanente aandoening dient slechts eenmalig te worden aangeleverd en is blijven geldig. 
  • Een attest voor een tijdelijke aandoening is slechts 12 maanden geldig en pas na deze periode kan er opnieuw een attest worden aangeleverd.
  • Onthaalouders erkend door Kind & Gezin: 50 euro per jaar.
  • Jeugdverenigingen: Vaste kosten voor gebruik van DIFTAR containers en 24 P+MD-zakken per jaar.
  • Onderwijsinstellingen: 1 euro per leerling, 50 euro per onderwijsinstelling en 24 P+MD zakken per 50 leerlingen per jaar. 
  • Lees hier meer over het toelagereglement van Diftar.

Meer info

Meer informatie vind je ook op de website van IOK en IOK Afvalbeheer.

Diftar


Contactinformatie