welzijn-1200x290_2.jpg

Dementievriendelijke Gemeente

In Laakdal zijn er naar schatting bijna 300 personen met dementie. In 2035 zullen er ongeveer 480 personen met dementie zijn. Dat is een stijgingspercentage van 61 %. Uiteindelijk krijgt iedereen met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of als familielid of vriend. Gemiddeld zijn er 3 mantelzorgers om een persoon met dementie te ondersteunen. En bovendien is het belangrijk om weten dat 70 % van de personen met dementie gewoon nog thuis woont.

Daarom willen we een omgeving creëren waar personen met dementie en hun mantelzorgers blijvend kansen krijgen om zich te ontplooien en waar kwaliteit van bestaan, respect en inclusie voorop staan. Een omgeving waar personen met dementie blijven deelnemen aan het 'gewone leven' en worden aangesproken voor hun mogelijkheden in plaats van hun kwetsbaarheid.
Het concept van een Dementievriendelijke Gemeente draait immers rond waarden zoals respect, gelijkwaardigheid, participatie en inclusie. Het gaat om mensvriendelijkheid.

Om van Laakdal een Dementievriendelijke Gemeente te maken werken we nauw samen met ECD TANDEM (ExpertiseCentrum Dementie - Turnhouts AdviesNetwerk DEMentie). Zij helpen ons het taboe te doorbreken door in te zetten op een genuanceerde beeldvorming om dementie bespreekbaar te maken bij iedereen. Daarnaast geven zij vorming en opleiding aan professionals, mantelzorgers en iedereen die in contact komt met dementie.

Visie

Het lokaal bestuur maakt van dementiebeleid een strategische beleidsintentie en nam daarom dementievriendelijkheid op in het meerjarenplan 2020-2025. Er werd een stuurgroep DVG opgericht, welke de volgende visie voor ogen houdt bij het uitwerken van een dementievriendelijk beleid:

Niemand is voorbereid op dementie, maar iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan met de nodige zorgen. We willen een omgeving creëren waar personen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving. Personen met dementie en hun mantelzorgers moeten blijvend kansen krijgen om zich te ontplooien. Kwaliteit van leven, respect en inclusie staan hierbij voorop.

Missie

We maken van Laakdal een warme samenleving waar ook personen met dementie en hun mantelzorgers hun weg vinden. Dit doen we door samen te werken met derden, zoals verenigingen en handelaars. We stimuleren samenwerkingsverbanden tussen belangrijke partners, personen met dementie en mantelzorgers. Er zal op regelmatige tijdstippen gecommuniceerd worden met de Laakdalse inwoners. We gaan samen aan de slag met hen, de personen met dementie en hun directe omgeving. Zo wordt de Laakdalse burger een bewuste burger.

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente

De werkgroep bestaat uit verschillende organisaties, maar ook mantelzorgers, personen met dementie of geïnteresseerden mogen deelnemen. Momenteel bestaat de werkgroep uit afgevaardigden van woonzorgcentra Op Haanven en De Winde, Medisch thuis, Samana, Thuiszorg Kempen, Forum voor seniorenwelzijn en Familiehulp. 

Thema's waar we vnl. rond werken: taboe rond dementie doorbreken, kennis en informatie verhogen, ontmoeting organiseren en drempels wegwerken. Wil je ook graag mee nadenken over deze thema's, neem dan contact op met de dienst senioren van de gemeente. 

Nuttige documenten en websites

Nuttige adressen

 

 

 

 

 


Contactinformatie