Een nieuwe hogere brug tussen Vorst-Meerlaar en Meerhout

Opwaardering Albertkanaal

Containervervoer over de Vlaamse waterwegen stijgt in populariteit. Transport over water is een aantrekkelijk alternatief voor goederentransport over de snelwegen. Het Albertkanaal is in dat opzicht zelfs het meest bevaren kanaal van Vlaanderen, met zowat 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar. Dat is gelijk aan twee miljoen vrachtwagens per jaar of elke dag 8000 vrachtwagens minder op onze wegen.

Extra capaciteit

De huidige bruggen vormen een obstakel en verhinderen grotere vrachtschepen om ook gebruik te maken van het kanaal. Om extra mogelijkheden te bieden voor containervervoer, investeert De Vlaamse Waterweg nv in de verdere uitbouw van het Albertkanaal. Zo stijgt de capaciteit van het kanaal en daalt het vrachtverkeer over de weg. 

Verhogen en verbreden

Op termijn moeten alle bruggen en sluizen op het Albertkanaal een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter hebben en moet ter hoogte van de brug het kanaal minimum 86 meter breed zijn. Op die manier kunnen containerschepen een extra laag containers verschepen en krijgt de binnenscheepvaart meer en betere kansen. Ook de brug in Meerhout-Vorst wordt verhoogd.

Start werken brug Vorst-Meerhout

De hoofdwerken voor de bouw van een nieuwe hogere brug in Meerhout-Vorst vatten weldra aan. Vanaf 10 februari 2020 wordt gestart met de werken aan de kaaimuur op rechteroever.

Het jaagpad op rechteroever (fietssnelweg) wordt maximaal open gehouden door middel van de aanleg van een tijdelijk fietspad en, indien nodig, fietscontainers. Slechts op heel beperkte periodes (zoals bijvoorbeeld bij de afbraak van de brug en het invaren van de brug) wordt het jaagpad kortstondig onderbroken. Tijdens de werken ter hoogte van het jaagpad wordt een infobord geplaatst om fietsers en voetgangers te informeren over de komende onderbrekingen.

De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad op de noordelijke rechteroever (stroomopwaarts van de brug). Daar wordt de brug verder samengesteld. Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren op dezelfde locatie als de huidige brug.

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv en de VIA T-Albert zijn zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de betrokken gemeentes. Je vindt steeds alle informatie en omleidingsplannen op de website https://www.vlaamsewaterweg.be/brug-meerhout-vorst.

Infomarkt op woensdag 25 maart 2020

Wil je meer weten over de uitvoering van de werken of bekijk je graag de ontwerpplannen eens van dichtbij? Kom dan zeker langs op onze infomarkt.

Op woensdag 25 maart 2020 ben je van harte welkom op de Nike-site. Je kan vrij binnenlopen tussen 16u en 19u op een moment dat voor jou het beste uitkomt. Deskundigen van alle projectpartners zijn er aanwezig om tekst en uitleg te geven bij de plannen en al je vragen te beantwoorden.