leven-1200x290_3.jpg

Eensluidend verklaren van een kopie

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat het gemeentebestuur gecontroleerd heeft op echtheid.

 

De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document. 

Procedure

Je kan documenten, studiegetuigschriften of diploma's voor eensluidend laten verklaren aan het onthaal van het gemeentehuis. Dit kan zonder afspraak.

Meebrengen

  • het originele document
  • een goed leesbare fotokopie 

Bedrag

Een kopie eensluidend laten verklaren is gratis.

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen je geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Belgacom.

Opgelet! 

De volgende documenten kunnen wij niet voor eensluidend verklaren:

  • identiteitsdocumenten
  • oorspronkelijke akten zoals notariële akten, vonnissen en arresten van rechtbanken en hoven e.d. De originelen ervan blijven immers bij de notaris of de overheid die ze aflevert en mogen enkel door hen voor eensluidend verklaard worden
  • documenten die zijn opgesteld in een voor ons onleesbare taal en/of onbegrijpbare vorm

Contactinformatie