welzijn-1200x290_2.jpg

Energiepremie

Het OCMW kan een energiepremie toekennen aan inwoners van Laakdal die problemen ondervinden met het betalen van energiefacturen.
 

Voorwaarden

Je hebt een leefloon of equivalent-leefloon. De andere mensen die op jouw adres wonen, hebben geen andere inkomsten.

Inwoners die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden maar ook problemen hebben met het betalen van energiefacturen kunnen een steunaanvraag indienen die onderworpen is aan een sociaal onderzoek.
 

Procedure

De aanvraag gebeurt in een gesprek met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.
 

Wat meebrengen?

Bewijzen van inkomsten-uitgaven voor hen die geen (equivalent-)leefloon ontvangen.