leven-1200x290_3.jpg

Rijbewijs: Europees

Maak een afspraak

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.   

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kun je kiezen uit een vrije opleiding (Model 36) met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool (Model 18). In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht. 

Procedure

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. Je maakt daarvoor een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Meebrengen

Voor de aanvraag van het eerste rijbewijs:

 • identiteitskaart
 • als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond
 • aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en getekend
 • je voorlopig rijbewijs

Voor de omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel

 • identiteitskaart
 • als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond
 • je huidig rijbewijs

Voor een vernieuwing van het rijbewijs (ook in geval van diefstal of verlies)

 • identiteitskaart
 • als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond
 • je huidig rijbewijs als je dit wil vernieuwen omwille van beschadiging, oude foto, ...

Voor een vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie

 • identiteitskaart
 • indien je een andere foto wil dan op je identiteitskaart of als je identiteitskaart binnen het jaar vervalt eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond
 • huidig rijbewijs
 • rijgeschiktheidsattest (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer), meer info hierover vind je bij MEDEX
 • aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs
 • voor categorie G: getuigschrift T

Voor een omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs

 • identiteitskaart
 • als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond
 • huidig geldig buitenlands rijbewijs
 • beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs indien dit niet in 1 van de landstalen of het Engels is opgesteld

OPGELET: men dient steeds aan de loketten te controleren of het buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden, dit verschilt van land tot land.

 

Hoe afhalen?

Je kan het rijbewijs na een week afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis. Je moet geen afspraak maken. Deze dingen breng je mee:

 • eigen identiteitskaart
 • vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken)

Bedrag

Een Europees rijbewijs aanvragen kost 24 euro.

Uitzonderingen

Een vernieuwing van het rijbewijs is gratis voor personen die al een rijbewijs hebben gehad op basis van een rijgeschiktheidsattest groep 1 (vernieuwing rijbewijs om medische redenen).

Maak een afspraak

Contactinformatie