Evaluatieformulier projectsubsidie culturele activiteiten

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Bedankt voor je aanvraag. Wij zullen deze zo snel mogelijk behandelen en houden je op de hoogte.

Evaluatieformulier Projectsubsidie culturele activiteiten

Gegevens van de aanvrager (vereniging, individu, samenwerkingsverband)

Gegevens van de contactpersoon

Gegevens van het project

Overzicht van de financiële middelen

Geplande uitgaven (bv. Materiaal, communicatie,…)

Ontvangen Inkomsten (vb. sponsoring, andere subsidies, (groeps)bezoeken,…)

Voeg jouw bijlagen toe (bewijsstukken uitgaven, inkomsten, exemplaar eindproduct, ...)

Akkoordverklaring *