welzijn-1200x290_2.jpg

Financiële steun (equivalent leefloon) voor vreemdelingen

Wat?

Voldoe je niet aan de nationaliteitsvoorwaarden om een leefloon te ontvangen, dan kan je in sommige gevallen toch recht hebben op een equivalent leefloon.  Na sociaal onderzoek bepaalt het OCMW of je in aanmerking komt voor een maandelijkse uitkering, equivalent leefloon genaamd.

Voor wie?

Vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister of wachtregister.

Voorwaarden

Het OCMW doet een sociaal en financieel onderzoek en gaat na of je aan de voorwaarden voldoet. 

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt in een gesprek met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Wat meebrengen?

  • verblijfsvergunning
  • eventuele inschrijving VDAB
  • eventuele werkkaart
  • eventuele inkomstengegevens

Contactinformatie