Formulier persoonsgegevens

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gelieve dit formulier te gebruiken voor iedere aanvraag relatief aan de uitoefening van uw rechten in het kader van het Europees Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens.

De identificatiegegevens verkregen aan de hand van dit formulier zijn nodig voor de verwerking van uw aanvraag en zullen uitsluitend in dit kader gebruikt worden en in geen geval voor commerciële doeleinden.

Ze zijn bestemd:

  • Enkel voor de personeelsleden gemachtigd door de gemeente Laakdal;
  • Voor de verantwoordelijke van het bestand bedoeld door uw aanvraag (enkel de gegevens nodig voor het invoeren van uw aanvraag).

U zal over een inzage- en rectificatierecht beschikken van deze gegevens, indien van toepassing, via het huidige formulier.

Doel van mijn aanvraag *
Ik voer mijn aanvraag in voor:
Hebt u al contact gehad met onze diensten? *
Wettelijke vermelding *