bestuur-1200x290_4.jpg

Forum Cultuur

Forum cultuur

Het forum cultuur behandelt alle culturele aangelegenheden in onze gemeente. We zien cultuur heel breed; dat gaat van erfgoed tot de bibliotheek, van gemeentelijke zalen tot onze Laakdalse (socio)-culturele verenigingen. Het forum cultuur bestaat uit een kerngroep die zich inzet voor het brede culturele leven en verenigingen. Daarnaast is er een platform ‘Vrienden van de bib’, dat zich richt op enkel de bibliotheek.

Wat doet de kerngroep cultuur?

Het forum cultuur heeft inspraak in alle culturele aangelegenheden in onze gemeente. Ze zetten zich vooral in op:

  • Mee nadenken over het beleid; bijvoorbeeld adviezen aan het schepencollege
  • Verenigingen samenbrengen en contacten onderhouden
  • Activiteiten organiseren en plannen zoals de Cultuurprijsuitreiking of de Dank-je-Wel-Dag voor vrijwilligers

 Wie zoeken we?

Lief maakte deel uit van de cultuurraad en wil zich inzetten voor het nieuwe forum cultuur. Zij vertelt je waarom het forum cultuur iets voor jou is:

“Wij willen graag dat de gemeente leeft op cultureel vlak, waar iedere inwoner zich goed bij voelt en zijn gading kan vinden. Hiervoor komen we regelmatig samen, in een aangename sfeer waarbij jouw mening telt. En voor dit alles zijn we nog op zoek naar jou, om de groep te versterken, om nieuwe impulsen, nieuwe initiatieven en nieuwe meningen te krijgen, en om er samen met jou te zijn voor onze verenigingen. Dus als je je wil inzetten voor cultuur en onze verenigingen, ben je welkom!”

Vrienden van de bib

Wat doet het platform Vrienden van de bib?

De Vrienden van de Bib  houdt zich vooral bezig met de bibliotheek, de goede werking ervan, en het aanbod van de Bib.

Dit is:

  • mee denken over de prioriteiten van de bibliotheek en de richting die de bib uitgaat
  • inspraak in en meewerken aan het activiteitenaanbod van de bibliotheek

Wie zoeken we?

Guy is al enkele jaren voorzitter van de vroegere bibraad en kent dus het reilen en het zeilen van de bibliotheek.

Hij vertelt: “We zoeken personen met een hart voor en een mening over de bibliotheek. Je hebt vooral veel zin om mee na te denken over onze mooie bib. Iedereen is welkom; van bezoekers tot vrijwilligers. Om af te sluiten; Word jij ook vriend van de bib? Samen maken wij haar NOG meer hip!”