bestuur-1200x290_4.jpg

Forum Internationale Samenwerking

Forum Internationale Samenwerking

Wie zijn we?

Forum Internationale Samenwerking is een adviesraad en een overlegorgaan voor organisaties en individuen die actief zijn rond internationale samenwerking en projecten in ontwikkelingslanden. Daarnaast draagt Laakdal de titel van “Fair trade gemeente”, wat wil zeggen dat we aandacht besteden aan eerlijke en duurzame handel. Van daaruit heeft Laakdal ook een trekkersgroep, waaronder de enthousiaste vrijwilligers van de Wereldwinkel.

Wat doen we?

Samen met het lokaal bestuur maken we een beleidsvisie omtrent internationale samenwerking en problematieken in ontwikkelingslanden. We helpen hen vervolgens bij het uitvoeren van die beleidsvisie. Wat houdt dat in?

-       Bewustmaking naar:

  • De overheid
  • De bevolking
  • De leden van het forum
  • De openbare bibliotheek
  • De scholengemeenschappen

Hoe doen we dat? Door zowel acties in de kijker te zetten alsook zelf actief aan de slag te gaan. Zo organiseren we bijvoorbeeld samen met de Wereldwinkel diverse activiteiten.

-       Naast bewustmaking ondersteunen wij ook personen, die actief zijn in ontwikkelingslanden, en projecten die samen met inwoners uitgewerkt worden.

-       We sensibiliseren de Laakdalse inwoner om zelf de schouders onder een project te zetten en/of acties te ondersteunen.

Wie zoeken we?

Houdt het sociaal, cultureel en economisch onrecht in de wereld jou bezig? Wil je nadenken over manieren die de Laakdalse inwoner doet stilstaan? Of wil je meedenken over initiatieven rond Fair trade? Dan hebben we jou nodig!