bestuur-1200x290_4.jpg

Forum Landbouw

Forum Landbouw

Wat is het forum Landbouw ?

Wim Houtmeyers, voorzitter van het forum Landbouw: Het forum landbouw behartigt de belangen van de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak. Iedereen die een affiniteit heeft met landbouw kan zich kandidaat stellen om lid te worden van het forum.

Wat doen jullie ?

Wim: We werken regelmatig mee aan pilootprojecten in de landbouwsector. Momenteel loopt er een project rond agro-biodiversiteit van de Hooibeekhoeve en Eco², waarbij niet-kerende grondbewerking, gemengde teelten en randenbeheer een aantal van de thema’s zijn die aan bod komen. Het forum Landbouw treedt ook in dialoog met het gemeentebestuur over landbouwgerelateerde thema’s zoals het waterlopenbeheer. En we willen de lokale landbouw ook zichtbaar maken voor het grote publiek, zo werkten een aantal landbouwers een fietsroute langs 12 Laakdalse landbouwbedrijven uit (www.laakdal.be/lalalapad) en organiseerden we al een aantal keren een openbedrijvendag.

Hoe kunnen landbouwers zich aansluiten bij het forum Landbouw ?

Wim: Landbouwers die lid willen worden van het forum Landbouw kunnen voor XXX contact opnemen met de dienst lokale economie via economie@laakdal.be of tel. 013/67 01 10.