bestuur-1200x290_4.jpg

Forum Sport

Forum Sport

Wie zijn we?

Gert: Voorheen waren we wellicht beter gekend als de Sportraad, maar met de term forum willen we nog meer dan vroeger openstaan voor iedereen met een hart voor sport in al zijn diverse vormen. Het nieuwe sportforum wordt hét adviesorgaan voor alle sportieve gemeentelijke aangelegenheden in Laakdal. De Algemene Vergadering  bestaat uit afgevaardigden van alle sportinitiatieven in Laakdal:  sportverenigingen, instellingen, scholen sportieve organisaties, alsook deskundigen inzake sport en komt minstend 1x per jaar samen. Daarnaast is er een kerngroep (dagelijks bestuur).

Wat doen we ?

De sportraad is in eerste instantie een adviesorgaan en de kerngroep verleent dus adviezen aan het beleid, aan de sportdienst, aan sportclubs, aan inwoners over diverse sportitems.

De nieuwe kerngroep denk na en formuleert advies,  maar organiseert ook eigen activiteiten  zoals bvb de Huldiging van Kampioenen en staat de sportdienst bij in de uitvoering van het sportbeleid.

Wie zoeken we? 

Gert: ‘denkers en doeners’ voor in onze kerngroep (raad van bestuur)

Je hoeft geen lid te zijn van een sportclub of zelf een sportbink te zijn. We staan open voor iedereen met goedbedoelde ideeën die het sportbeleid in Laakdal kunnen verbeteren.

Wil je je ervaring, expertise, kennis van sport gerelateerde zaken delen? Wil je een groot sportief project lanceren? Ben je iemand die clubs en mensen kan verbinden, een sociaal beestje met een eigen mening  maar immer constructief en inspirerend, dan ben je meer dan welkom !

Ook sportclubs die dezelfde noden en behoeften hebben, kunnen zich bundelen en een klankbord of afgevaardigde sturen !

Vrije.tijd@laakdal.be  of 013/67.01.10