Gasomschakeling

Het gasnet in onze gemeente wordt momenteel bevoorraad met een zogenaamd 'arm' gas uit Nederland (Groningen). De Nederlandse overheid heeft nu besloten om de export van dat arme gas geleidelijk terug te dringen en tegen 2030 definitief stop te zetten. Het is dus voor alle gebruikers van arm gas noodzakelijk om op termijn over te schakelen.

Daarom zal er overgeschakeld worden op een ander soort gas namelijk 'rijk' gas. Het is van groot belang dat je jezelf hierop voorbereid. Op www.gasverandert.be vind je een informatiecampagne omtrent deze gasoverschakeling. Deze campagne vormt een eerste instap, waarna verdere en meer accurate informatie zal volgen.  


Contactinformatie