bestuur-1200x290_4.jpg

GECORO - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Gecoro

Wie zijn we?

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is een adviesorgaan met betrekking tot ruimtelijke ordening en planning op gemeentelijk niveau.

Wat doen we?

De GECORO adviseert de gemeenteraad bij het opstellen van een ruimtelijk beleidsplan en bij de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen en ruimtelijke projecten.

De GECORO bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen die voeling hebben met wat er in Laakdal leeft. Hiervoor worden specifieke verenigingen en organisaties aangeschreven om een kandidaat voor te dragen.

Anderzijds bestaat de GECORO uit deskundigen in ruimtelijke ordening: 

  • die door hun opleiding, beroep of ervaring inzicht hebben verworven in stedenbouw en ruimtelijke ordening of in gerelateerde materies zoals verkeerskunde, landschapsarchitectuur, milieueffecten….,
  • die rapporten doornemen en adviezen formuleren, steeds met de geldende regelgeving en de beleidsplannen Ruimte voor ogen, 
  • die op de hoogte zijn van hedendaagse ruimtelijke uitdagingen en voeling hebben met de ruimtelijke ordening van de gemeente Laakdal

Contactinformatie