leven-1200x290_3.jpg

Gedeeld verblijf minderjarige kinderen

Als ouders scheiden of uit elkaar gaan, rijst de vraag waar de kinderen in de toekomst zullen wonen. Als de (minderjarige) kinderen grotendeels bij een van de ouders verblijven, schrijf je de kinderen in op het adres waar ze de meeste tijd doorbrengen.

Het is ook mogelijk om in het dossier van de minderjarigen te vermelden dat ze ook een deel van de tijd verblijven bij de andere ouder. Er zijn geen fiscale of sociale gevolgen. Het gaat enkel om een extra vermelding.

Procedure

  • Je maakt een afspraak bij de dienst Burgerzaken op het gemeentehuis.
  • Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.
  • Je krijgt geen specifieke formulieren voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • een gerechtelijke beslissing over de huisvestingen van het kind/de kinderen
  • een schriftelijke (notariële of onderlinge) overeenkomst tussen ouders
  • het akkoord van de andere ouder indien er geen schriftelijke overeenkomst bestaat en een kopie van diens identiteitskaart

Bedrag

De aangifte van gedeeld verblijf is gratis. 


Contactinformatie