leven-1200x290_3.jpg

Geslachtswijziging laten registreren

Sinds 1 september 2014 kan je volgens de wet van geslacht veranderen. Dat gebeurt met een verklaring voor de ambtenaar van de gemeente of stad waar je ingeschreven bent.

Voorwaarden

Je hebt een geslachtswijziging ondergaan en hebt de nodige documenten van de chirurg en psychiater die je behandeld hebben.

Procedure

 • Je doet een aangifte van de geslachtswijziging bij de gemeente/stad waar je ingeschreven bent. In Laakdal kan je jouw geslachtswijziging laten registreren bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. Dat kan enkel na afspraak.
 • Je legt de documenten van de chirurg en psychiater voor. Na de aangifte loopt er een verhaaltermijn van 60 dagen. Dat wil zeggen dat belanghebbenden nog verzet kunnen aantekenen tegen jouw geslachtswijziging. Bij een eventueel verhaal word je door de rechtbank verwittigd. 30 dagen na de verhaaltermijn is de geslachtswijziging definitief.
 • De ambtenaar van je woonplaats past dan je gegevens aan in je geboorteakte en in het bevolkingsregister.
 • Je krijgt ook een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Een verklaring van de psychiater en chirurg die je behandeld hebben en waaruit blijkt:
  • dat je de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebt tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat vermeld is in de akte van geboorte
  • dat je een geslachtsaanpassing hebt ondergaan die je zodanig in overeenstemming heeft gebracht met het andere geslacht waartoe je overtuigd bent te behoren, als dit uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is
  • dat je niet meer in staat bent om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken

Bedrag

Een aangifte van geslachtswijziging is gratis.


Contactinformatie