leven-1200x290_3.jpg

Geslachtswijziging laten registreren

Maak een afspraak

Sinds 01/01/2018 is er een nieuwe transwet. Hierdoor kan een wijziging van de geslachtsregistratie aangevraagd worden indien men de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld op de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit.

Transgenders zullen niet langer verplicht worden om operaties te ondergaan. Er zijn dus geen medische criteria meer vereist noch attesten van psychologen of psychiaters (uitzondering : de niet-ontvoogde minderjarige Belg).

Voorwaarden

Volgende personen komen in aanmerking voor een geslachtswijziging:

 • Meerderjarige Belgen
 • Ontvoogde minderjarige Belgen
 • +16 jarige niet-onvoogde minderjarige Belgen indien deze worden bijgestaan door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger en een attest van de psychiater hebben
 • Meerderjarige Belgen die ingekanteld zijn in het bewind-systeem
 • Meerderjarige vreemdelingen, ingeschreven in het bevolkings- of het vreemdelingenregister

Procedure

 1. Er wordt een verklaring afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je krijgt een ontvangstbevestiging van de ambtenaar, die je bewaart om mee te nemen naar de tweede afspraak. Een voorbeeld van deze verklaring vind je terug aan de rechterzijde van deze pagina onder de rubriek gerelateerde documenten.
 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt de aanvraag door naa de procureur des Konings. Deze krijgt 3 maanden tijd om een advies uit te brengen.
 3. De aanvrager moet zich tussen de 3 en 6 maanden na de eerste aangfite opnieuw aanmelden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je legt hier opnieuw een verklaring af waarin wordt bevestigd dat je van geslacht wil veranderen en dat je je bewust bent van de gevolgen en het onherroepelijke karakter van de aanpassing. Een voorbeeld van deze verklaring vind je de terug aan de rechterzijde van deze pagina onder de rubriek gerelateerde documenten.
 4. Na de tweede verklaring zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opmaken.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Een schriftelijke en ondertekende verklaring of indien je dit bezit, een verklaring van de psychiater en chirurg die je behandeld hebben.

Bedrag

Een aangifte van geslachtswijziging is gratis.

Uitzonderingen

Voor minderjarigen vanaf 16 jaar gelden er twee extra voorwaarden:

 • De minderjarige moet bijgestaand worden door beide ouders.
 • De minderjarige moet een verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater voorleggen waarin wordt bevestigd dat betrokkene over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geboortegeslacht en de innerlijk beleefde genderidentiteit niet overeenstemmen.
Maak een afspraak