Anders maaien voor meer bloemen

11
apr
2024

De campagne ‘Maai Mei Niet’ daagt burgers uit om het gras in hun tuin te laten groeien gedurende de maand mei. Ook gemeente Laakdal draagt haar steentje bij: door anders te gaan maaien vormen we de grassen in onze gemeente om tot bloemrijke graslanden. Een feest voor onze biodiversiteit!

Wat doet gemeente Laakdal?

We maaien het hele jaar door natuurvriendelijk. Al deze maai-inspanningen worden gebundeld in een bermbeheerplan dat in samenwerking met provincie Antwerpen werd opgemaakt.

De bermen in Laakdal zijn ingedeeld in vier categorieën:

 • Grasland fase 2: grassen zijn dominant
  Deze bermen krijgen 2 maaibeurten per jaar met afvoer. De eerste maaibeurt gebeurt in de tweede helft van mei en de tweede vanaf eind september. Het doel van de vroege eerste maaibeurt is om de dominantie van de hoogproductieve grassen te doorbreken, waardoor andere soorten meer kansen krijgen.
 • Grasland fase 3: graskruidenmix
  Deze bermen krijgen 2 maaibeurten per jaar met afvoer. De eerste maaibeurt valt na 15 juni en de tweede vanaf eind september. Een eerste maaibeurt vanaf 15 juni zorgt ervoor dat de mix van grassen en kruiden behouden blijft.
 • Grasland fase 4: bloemrijk grasland
  Deze bermen krijgen twee maaibeurten per jaar met afvoer. Om de meer bloemrijke bermen niet allemaal op hetzelfde moment te maaien, krijgen deze bermen een eerste maaibeurt na 15 juli en de tweede vanaf eind september.
 • Verruigd grasland
  Deze bermen krijgen 2 maaibeurten met afvoer met de eerste na 15 mei en de tweede in het najaar. Het doel is om de verruigde situatie om te buigen en terug meer kruiden in de vegetatie te krijgen. Afhankelijk van de categorie van berm verschilt het tijdstip van maaien. We organiseren vier maairondes: vanaf 15 mei, vanaf 15 juni, vanaf 15 juli en vanaf 1 oktober. Niet alle bermen worden op elk tijdstip gemaaid worden; hierdoor ontstaat meer variatie.

Maai Mei Niet

Om onze biodiversiteit te boosten, worden bepaalde pleintjes niet gemaaid in mei. Op volgende plekjes zie je het groen in de maand mei weliger tieren:

 • Sportterrein De Vloed (gras t.h.v. parking)
 • Sporthal Kwade Plas (aan de achterzijde van het voetbalveld)
 • Speeltuin Dennenoord
 • Biezenhoed
 • Huize Eeckhout (achterzijde)
 • Vogelzang (voetbalplein)
 • Pastorij Veerle (achterzijde)
 • Vissenstraat (groot speelplein)
 • Heikantstraat
 • Getteken (grasplein achter De Schans)
 • Paanhuisstraat (speelplein)

Omwille van veiligheid, zichtbaarheid en het verarmen van bepaalde graslanden start op 15 mei al een beperkte maaironde. Het gaat om een stroken van max. 1 meter langs veelgebruikte fiets – of wandelwegen. 

Waarom maaien wij anders?

 • Door minder te maaien krijgen we bermen en graslanden vol kleurrijke bloemen. Een heerlijk buffet voor bijen, vlinders en andere insecten! 
 • Insecten bestuiven meer dan 75% van de voedingsgewassen. Ze lokken op hun beurt tal van vogels en zijn cruciaal voor de biodiversiteit.
 • Openbare ruimte met langer gras verdampt minder water en is groener tijdens droogteperiodes.
 • Door het langere gras krijgen we beter doorwortelde bodems die meer regenwater infiltreren.
 • Meer groen zorgt voor verkoeling en beperkt het hitte-eilandeffect.

Doe jij ook mee? Vele kleine veranderingen maken een wereld van verschil!


Contactinformatie