wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Grachten en riolering

Pidpa is de eigenaar en beheerder van het rioleringsstelsel in de ganse gemeente.

Is er riolering in je straat, dan moet je je verplicht hierop aansluiten.

Voor informatie, vragen of klachten kan je terecht bij Pidpa op:

 

De grachten vallen deels onder bevoegdheid van Pidpa, deels onder bevoegdheid van de gemeente.

Voor informatie, vragen en klachten kan je terecht op de dienst Openbare Werken.

De inbuizing van een baangracht (ter hoogte van de oprit) zowel op een gemeente- als gewestweg is vergunningsplichtig. De vergunning dient u aan te vragen via het omgevingsloket.

 

 


Contactinformatie