GRUP 'Vallei van de Grote Nete'

Aankondiging raadpleging bevolking 25/01/2022 – 25/03/2022

Startnota voor de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) ‘Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug’

De doelstellingen van het plan zijn:

 • het behoud en het versterken van de uitgesproken natuurwaarden in de vallei van de Grote Nete met ruimte voor natuurlijke waterberging;
 • het creëren van ruimte voor de realisatie van de natuur- en veiligheidsdoelstellingen van het Geactualiseerd Sigmaplan in de vallei van de Grote Nete;
 • het behouden en versterken van samenhangende boscomplexen;
 • het vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden in de vallei van de Grote Nete;
 • het behoud en versterken van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw in de vallei van de Grote Nete;
 • het vrijwaren van samenhangende gebieden voor land- en tuinbouw grenzend aan de vallei van de Grote Nete.

De startnota ligt van 25/01/2022 t.e.m. 25/03/2022 ter inzage bij:

 • De gemeenten Geel, Laakdal, Westerlo, Herselt, Herenthout, Hulshout, Heist-op-den-Berg en Nijlen;
 • Het Departement Omgeving, in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.

Je kan het plan downloaden via de website van het Vlaamse Departement Omgeving:

grups.omgeving.vlaanderen.be/r/grotenete

Participatiemoment

Op dinsdag 15/02/2022, 19u – 20u30, vindt een publiek participatiemoment plaats in de vorm van een webinar. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via het telefoonnummer 02 553 38 00 of online via de website van het Vlaamse Departement Omgeving. Tijdens de infosessie wordt de startnota toegelicht en kan je vragen stellen aan de opstellers van het plan.

Inspraakreacties kunnen ingediend worden tot uiterlijk vrijdag 25/03/2022 via:

 • De website van het Vlaamse Departement Omgeving (grups.omgeving.vlaanderen.be) ;
 • Per brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel;
 • Gemeente Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal of omgeving@laakdal.be.

Contactinformatie