senioren-1200x290_4.png

Ne goeie oude dag in Laakdal (HAIRE)

Gezond ouder worden door innovatie in landelijk Europa

Veel mensen blijven graag in hun vertrouwde buurt wonen, hoe oud ze ook zijn. Ook als de gezondheid achteruit gaat, verplaatsingen moeilijker worden of ze niet meer mee zijn met alle nieuwe technologische snufjes. Zeker op het platteland, waar minder winkels, diensten en sociale voorzieningen zijn en het openbaar vervoer beperkt is, is het niet evident om zelfstandig te blijven wonen en sociaal actief te blijven.

De gemeente Laakdal en Welzijnszorg Kempen willen in een Europees partnerschap het welbevinden en de gezondheid van ouderen op het platteland verbeteren. En dat door samen met 60-plussers en heel wat actoren uit het Laakdalse verenigingsleven, welzijn en zorg, de middenstand, enz. oplossingen te bedenken voor de noden van senioren en samen actie te ondernemen.

We gebruiken daarvoor de HAIRE-methodiek. HAIRE staat voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe. De methodiek omvat een buurtanalyse, gesprekken met ouderen inclusief de opmaak van individuele actieplannen, het samen nadenken over nieuwe oplossingen voor problemen die ouderen ervaren, ...