Handhaving coronamaatregelen door winkels

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Het gemeentebestuur brengt met behulp van deze bevraging in kaart op welke manier de winkels de coronarichtlijnen handhaven.

Algemene gegegevens

Handhaving sociale afstand

Worden klanten, gelet op de sociale afstand, verplicht een winkelkar te nemen ? *
Zijn er in de winkel nog trolleys of mandjes aanwezig die de klanten kunnen gebruiken ? *
Zijn er in de kassazone markeringen aangebracht zodat het voor de klanten duidelijk is welke afstand (min. 1,5 m) gerespecteerd moet worden tijdens het aanschuiven ? *
Mensen moeten alleen naar de winkel komen (met uitzondering van mensen die bijstand nodig hebben of kleine kinderen). Worden mensen die zich niet houden aan deze richtlijn hierop aangesproken door het personeel ? *

Beschermingsmaterialen en veiligheid

Kunnen mensen contactloos betalen ? *
Is er voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar voor het personeel ? *

Sensibilisering klanten

Maakt u gebruik van de affiches die klanten attenderen op de coronarichtlijnen die momenteel van kracht zijn, zoals de sociale afstand, max. aantal klanten in de winkel, handen wassen, enkel de producten die ze kopen aanraken ? *
Maakt u gebruik van affiches voor anderstaligen ? *

Bijkomende info of vragen