welzijn-1200x290_2.jpg

Hartveilige gemeente

Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en door een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70%.

Hartveilig is een project van Rode Kruis dat de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand én de eerstehulp-capaciteiten van de bevolking wil vergroten. De gemeente Laakdal is trotse om een hartveilige gemeente te zijn.

In Laakdal vind je een AED-toestel (automatisch externe defibrillator) terug op 10 strategische plaatsen. Waarvan er 6 steeds publiek toegankelijk zijn.

Minsten 10% van ons gemeentepersoneel volgde een opleiding reanimeren en defibrilleren.


Contactinformatie