Hondenlosloopzones

Sinds kort kunnen buurtbewoners met hun trouwe viervoeters terecht in de hondenlosloopzone op Hazelaar, Vorst-Centrum. Enkel binnen de losloopzone mag je hond zonder leiband rondlopen. Sluit steeds het poortje! Als begeleider blijf je verantwoordelijk voor je hond. Uitwerpselen ruim je op. Kakje in het zakje … en in het vuilbakje! Toon respect voor de buren en zorg ervoor dat je hond geen hinder veroorzaakt.

 In het bestuursakkoord is bovendien opgenomen om in elk dorp een hondenlosloopzone te voorzien. In Vorst-Meerlaar werd in het kader van een verkaveling een losloopzone gerealiseerd bij Boerebeemden/De Streep. In Eindhout voorzien we een terrein in de Heikantstraat. Voor Veerle-Heide, Veerle en Varendonk bekijken we mogelijke locaties nog verder.

Wil je ook buiten de gemeentegrenzen je hond vrij laten rondlopen? Dit kan o.a. in de hondenlosloopzones van Agentschap voor Natuur en Bos. De locaties vind je op www.natuurenbos.be/hondenzones. Ook in heel wat omliggende gemeentes werden intussen locaties ingericht.