werk-en-ondernemen-1200x290_8.png

Horecavergunning

Om in Laakdal een vaste horecazaak te openen of over te nemen moet je een vergunning hebben van het gemeentebestuur. 

Deze vergunning is niet overdraagbaar aan een andere uitbater of een andere vestiging.

Procedure

Je dient de aanvraag in bij de dienst Lokale Economie. 

Voor je je horecazaak kan openen of overnemen, moet je een vergunning hebben. Hou er rekening mee dat we de procedure pas opstarten als de aanvraag volledig is. De verwerking van je aanvraag kan een aantal weken in beslag kan nemen. 

Voor we de horecavergunning verlenen, voeren we een administratief onderzoek uit. Dat onderzoek bevat de volgende elementen:

 • een brandveiligheidsonderzoek door de lokale brandweerdienst 
 • de lokale politie gaat na of de aanvraag in overeenstemming is met de openbare orde, veiligheid en rust
 • een stedenbouwkundig onderzoek: we gaan na of de vestiging voldoet aan stedenbouwkundige bepalingen, zowel op gemeentelijk niveau als op Vlaams en federaal niveau
 • we gaan de zedelijkheid na voor het uitbaten van een drankgelegenheid (het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het KB van 4 april 1953 tot uitvoering van dit KB en de Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank)
 • een onderzoek naar de hygiëne, meer bepaald het beschikken over een voedingsmiddelenvergunning
 • een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer

Meebrengen

 • een kopie van je identiteitskaart
 • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • een uittreksel uit het strafregister 596/1
 • een plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 • een verzekeringsattest van de BA tegen brand en ontploffing
 • Als je voeding verkoopt: bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden voor de volksgezondheid

Bedrag

Retributie brandveiligheidsonderzoek zoals bepaald in het retributiereglement brandweer zone Kempen.


Contactinformatie