leven-1200x290_3.jpg

Huwelijk

Maak een afspraak

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand, dit wil zeggen door de burgemeester of een schepen.

De gemeenteraad heeft binnen de gemeente Laakdal het oude gemeentehuis aangewezen om huwelijken te voltrekken.

Vanaf april 2018 vinden daarom alle huwelijken plaats in het oude gemeentehuis van Vorst-Centrum (Markt 29, 2430 Laakdal), tenzij dit niet mogelijk is wegens maatregelen ifv de volksgezondheid, werkzaamheden, enzovoort.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. 

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • de minimumleeftijd: om te mogen trouwen moet je 18 jaar zijn. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • de toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • de afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • Het verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • Het verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens een van de echtgenoten niet gericht is op een totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet. 

Procedure

 • Je maakt een afspraak bij dienst Burgerzaken om de datum en het uur van jullie huwelijk vast te leggen. Deze afspraak kan je telefonisch boeken of online via de knop bovenaan de pagina onder de noemer "huwelijk : vastleggen datum". Het vastleggen van een datum mag maximum 1 jaar op voorhand gebeuren. Tijdens deze afspraak worden er een aantal documenten meegegeven die ingevuld terug meegebracht moeten worden tijdens de tweede afspraak.
 • Zodra de datum en het uur zijn vastgelegd zal de dienst Burgerzaken jullie huwelijksdossier samenstellen door jullie geboorte- en / of echtscheidingsakten aan te vragen. Burgerzaken kan echter wel alleen documenten opvragen die in België opgemaakt of overgeschreven zijn. Voor buitenlandse documenten moeten jullie zelf zorgen. Verdere inlichtingen kan je verkrijgen op de dienst Burgerzaken.
  Voor niet-Belgen, al dan niet ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingenregisters, heeft dienst Burgerzaken nog extra documenten nodig, namelijk:
  • Geboorteakte
  • Een bewijs van ongehuwde staat
  • Een bewijs van woonst
  • Een bewijs van nationaliteit
  • Een bewijs van identiteit (verblijfskaart of paspoort)

  Voor buitenlandse akten en documenten gelden een aantal voorwaarden:

  • Sommige buitenlandse akten en documenten moeten gelegaliseerd worden.
  • Alle akten en documenten in een vreemde taal moeten in België vertaald worden door een Belgisch beëdigd vertaler.
  • De documenten mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.

 

 • Tussen de 6 maanden en 15 dagen voor het huwelijk maak je opnieuw een afspraak bij dienst Burgerzaken om de aangifte in orde te maken. Ook deze afspraak kan je telefonisch boeken of online via de knop bovenaan de pagina onder de noemer "huwelijk : aangifte". Tijdens deze afspraak breng je dan ook de documenten mee die vermeld staan in het eerste puntje.
 • Op jullie grote dag worden jullie in de echt verbonden door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt dan ook als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
  Let op: het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk.

Wie zijn de getuigen?

Sinds 1 juli 2010 kan je kiezen of je al dan niet getuigen wenst bij je huwelijk. Je kan geen of maximaal 4 getuigen vragen bij je huwelijk. De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van hun burgerrechten.

Meebrengen

 • Identiteitskaarten van beide partners
 • Als een van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt
 • Voor niet-Belgen vind je de nodige documenten onder de paragraaf 'procedure'

Bedrag

Een burgerlijk huwelijk in Laakdal is gratis.
Alle administratieve stukken afgeleverd in België door een Belgische overheid zijn gratis.

De kosten voor buitenlandse akten en attesten moet je zelf betalen.

Extra

Gemeente Laakdal biedt (indien de omstandigheden dit toestaan) een gratis drankje aan. Deze vindt plaats onmiddellijk na de voltrekking van het burgerlijk huwelijk, op dezelfde locatie. Er wordt voor maximaal 35 personen een glaajse cava / fruitsap aangeboden. De receptie duurt 30 minuten. 

Wanneer je de eerste bent die een bepaalde datum komt vastleggen, kan je elk half uur kiezen tussen 10u en 14u. Is er al een koppel dat die dag trouwt, dan zal de gemeente je een uur voorstellen

Maak een afspraak

Contactinformatie