wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Individuele behandeling van afvalwater (IBA)

Attest voor ecologische vrijstelling

Wanneer er geen riolering in jouw straat komt. Dan is een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) de oplossing. Pidpa zorgt dan voor de aankoop, de plaatsing, de controle en het onderhoud van jouw IBA (meer info: Individuele behandeling afvalwater | Pidpa)

Heb je zelf een IBA geplaatst of wil je er zelf één plaatsen en lig je in een zone waar nog geen riolering ligt, maar in de toekomst wel riolering komt dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling of compensatie om ecologische redenen. Wat moet je doen om hiervoor in aanmerking te komen?

Procedure

 • Dien dan een aanvraag in bij uw gemeentebestuur. De gemeente onderzoekt uw aanvraag en vult het IBA-attest in, waaruit blijkt of uw IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.
  • U heeft een recente analyse van het effluent van uw IBA nodig plus een rapport dat aangeeft dat uw IBA correct werkt. Dit kan via Pidpa of een ander labo (PIH).
   Een aanvraag voor dergelijke staalname via Pidpa loopt bij voorkeur op mail via riolering_IBA@pidpa.be . Het is aangewezen om bij de aanvraag (naast het adres) meteen ook volgende gegevens mee te delen:
   • Type en merk IBA
   • Capaciteit IBA (IE)
   • Aanlegdatum IBA
   • Informatie met betrekking tot ligging en toegankelijkheid van de IBA
   • Informatie met betrekking tot de lozing van het gezuiverde afvalwater (gracht, open of gesloten infiltratie,…)
 • Bezorg ons dit rapport samen met uw rijksregisternummer, uw certificaat van de IBA, de datum van aanleg en het adres van de IBA. Binnen 3 maanden vanaf de dag van uw aanvraag bezorgt uw gemeentebestuur het attest aan uw waterbedrijf. U ontvangt een kopie, die u enkel moet bewaren.
 • Het attest is 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet u opnieuw een vrijstelling aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Wordt er in de toekomst riolering aangelegd in uw straat, komt u niet meer in aanmerking voor de vrijstelling. De vrijstelling verdwijnt wanneer uw attest vervallen is.


Contactinformatie