bestuur-1200x290_4.jpg

Jeugdraad

Wie zijn we?

De jeugdraad geeft advies aan het gemeentebestuur over het Laakdalse jeugdbeleid en over alles wat een impact heeft op kinderen en jongeren in Laakdal. Ofwel worden zij om advies gevraagd door het schepencollege zelf, ofwel geven zij op eigen initiatief advies. Maar de jeugdraad doet nog veel meer.

Wat doen we?

  • Advies geven over het Laakdalse jeugdbeleid
  • Organiseren van vormingen
  • Organiseren van activiteiten zoals de startdag
  • Organisatie van de Krakkenviering om alle vrijwilligers van het jeugdwerk te bedanken
  • Ondersteuning van de jeugdverenigingen (bv. EHBO-koffers voor de kampen)

De jeugdraad wordt gevormd door zowel afgevaardigden van jeugdverenigingen als onafhankelijke jongeren. Dus ook jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging hebben een plaats in de jeugdraad. Verder zijn de schepen van jeugd en de jeugdconsulent ook aanwezig bij de tweemaandelijkse algemene vergaderingen.

Daarnaast is er ook een dagelijks bestuur van de jeugdraad. Zij worden verkozen door de algemene vergadering en zij zorgen voor de verdere uitwerking van wat er op de algemene vergadering beslist wordt. Zij bereiden dan ook de algemene vergadering mee voor, werken activiteiten uit en begeleiden activiteiten mee …


Contactinformatie