bestuur-1200x290_4.jpg

Jumelages met Jurbarkas & Tönisvorst

Jurbarkas

Laakdal heeft sinds 1996 een stedenband met de gemeente Jurbarkas in Litouwen. 
Door uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen proberen beide gemeenten, zowel het bestuur als de inwoners, iets van elkaar te leren en elkaar te versterken.  In juli 2016 werd het charter “20 jaar Laakdal – Jurbarkas” officeel ondertekend en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor een periode van opnieuw 20 jaar.  Beide gemeenten zullen de komende jaren projecten uitwerken rond de thema’s jeugd, cultuur en sport.

ELE, Europa in Laakdal in Europa, is de Laakdalse vereniging die zich bezig houdt met de uitwisseling tussen beide gemeenten. Zij zorgen samen met de gemeente voor ondersteuning van onder andere het Vrouwenhuis in Jurbarkas. Hier worden vrouwen in een crisissituatie opgevangen. Ook wordt er hulp geboden aan de organisatie Samariece. Deze vereniging zorgt er onder andere voor dat mensen die geen middelen hebben om een warme maaltijd te bereiden toch minimaal 1 keer per dag warme soep kunnen eten. 

Jurbarkas is een stad in Litouwen in de provincie Tauragė. De gemeente telt ongeveer evenveel inwoners als Laakdal. De afstand tussen Laakdal en Jurbarkas is ongeveer 1700 km. Het culturele gebeuren speelt een belangrijke rol in het leven van de Litouwers. Een mooi en groot cultureel centrum staat te pronken in het centrum van de stad. Talrijke zang- en dansfestivals vinden er plaats en veel aandacht wordt er besteed aan de beeld- teken- en muziekkunst. 

In 2021 was het de bedoeling om 25 jaren Stedenband te vieren, maar de coronacrisis besliste hier helaas anders over.
Geen idee waartoe internationale samenwerking zoal kan leiden?
Neem dan zeker ook eens een bezoekje op de Nederlandstalige Litouwse website van Jurbarkas. https://www.jurbarkas.lt/index.php?779217864  )

Je vindt er naast een Nederlandstalig woordje omtrent 25 jaren samenwerking ook verschillende linken naar voorbije samenwerkingsprojecten.

Heb je interesse in de Litouwse uitwisselingsmomenten of wil je mee helpen aan jumelage-activiteiten, stuur gerust een mailtje naar vrije.tijd@laakdal.be .

Jurbakas

Tönisvorst

Ook met Tönisvorst, een gemeente in de DuitsedeelstaatNoordrijn-Westfalen, ging Laakdal in 2006 een jumelage aan. Het Vorsters Verenigingenkomitee is de vereniging die de vriendschapsbanden met onze parntergemeente mee onderhoudt en zo zorgt voor de uitwisseling tussen jong en oud. Jeugdverenigingen, scholen, sportclubs en seniorenverenigingen maken dankzij hun hulp plaats in hun jaarprogramma voor elkaar. Ook Action Medior, een ngo in Tönisvorst die werd opgericht in 1964 om fundamentele geneesmiddelen en medische apparatuur aan mensen in ontwikkelingslanden te bieden, wordt jaarlijks ondersteund door een Laakdalse school.

 Tönisvorst is dubbel zo groot als Laakdal en telt ook ongeveer dubbel zo veel inwoners. Twee dorpen, Vorst en St. Tonis, vormen de stad Tönisvorst. Net zoals Laakdal heeft Tönisvorst een landelijk karakter en tracht het in te zetten op een rijk sociaal leven. Tönisvorst wordt niet voor niets “Die Apfelstadt am Niederrhein”genoemd. De stad heeft maar liefst 400 000 appelbomen. Elk jaar plukken de Vorstenaars ongeveer 48 miljoen verse appels van deze bomen. 


Contactinformatie