Info voor kandidaten

Voordrachtsakte

Een kandidatenlijst wordt ingediend aan de hand van een voordrachtsakte.

De voordrachtsakten kan je hier terugvinden: https://vlaanderenkiest.be/voordrachts-en-verbeteringsakten.

U kan de formulieren voor de voordrachten op papier of op computer invullen.
U kan de voordrachten ook digitaal aanmaken met de webtoepassing "Digitaal aanmaken van een voordrachtsakte".

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.

Wie dient de voordrachtsakte in bij wie ?

De lijsstrekker of kandidaat die hij daartoe mandateert overhandigt tegen ontvangstmelding de voordrachtsakte van kandidaten aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau.

Wanneer moet de voordrachtsakte ingediend worden ?

De voordrachtsakte kan je enkel indienden op zaterdag 15 september 2018, de 29e dag voor de stemming, tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur.

Waar dien je de voordrachtsakte in ?

De voordrachtsakte wordt ingediend op het gemeentehuis, Markt 19, 2430 Laakdal.

Gemeentelijke aanplakborden voor verkiezingsdrukwerk 

Modaliteiten:
• Voor elke partij wordt een plakruimte voorzien van 2,00 m x 1,22 m.
• Lijstnummers van de partijen zullen in chronologische volgorde worden opgehangen op de borden zodat elke partij in Laakdal een toegewezen plaats heeft.
• De aanplakborden worden beschikbaar gesteld vanaf 21 september 2018 om 12u00.
• Verkiezingsdrukwerk dat niet wordt aangebracht op de daartoe bestemde aanplakborden, maar wel op openbaar domein zal door de gemeentelijke diensten, zonder verwittiging, verwijderd worden.

Locaties:
• Eindhout: hoek Kroonstraat-Steenweg op Meerhout: grasperk.
• Veerle-Heide: hoek Zandstraat-Veerle-Heide: begin marktplein.
• Veerle: marktplein Veerledorp tegenover de school.
• Vorst-Centrum: Achterkant oud-gemeentehuis, Markt.
• Vorst-Meerlaar: hoek Meerlaarstraat-Geelsebaan: op het terrein van het vroegere ‘Centrum’.

Aanwijzing van getuigen voor de stembureaus

Wie kan de rol van getuige vervullen?

Om getuige voor een stembureau te kunnen zijn, moet de persoon in kwestie een gemeenteraadskiezer zijn.

In welk stembureau brengen de getuigen hun stem uit?

Getuigen mogen hun stem uitbrengen in het stembureau waar ze hun mandaat uitoefenen.

Hoe een formulier met de aanwijzing van de getuigen indienen?

Alle info over het indienen van het formulier met de aanwijzing van de getuigen, evenals hun taken, is te vinden op de website van Vlaanderenkiest. Meer bepaald via volgende linken:

Wie dient het formulier met de aanwijzing van de getuigen in bij wie ?

Elke indiener van een voordrachtsakte mag per stembureau slechts één getuige en één plaatsvervangende getuige aanwijzen. Hij dient het formulier in bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau.

De indiener van de voordrachtsakte beslist voor elke getuige in welk stembureau hij zijn opdracht zal vervullen tijdens de duur van de verrichtingen. Hij brengt de getuigen die hij heeft aangewezen, daarvan zelf schriftelijk op de hoogte. De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau moet die kennisgeving mee ondertekenen.

Wanneer moet het formulier met de aanwijzing van de getuigen ingediend worden ?

Het formulier kan enkel ingediend worden op dinsdag 9 oktober 2018 (5de dag voor de verkiezingen) van 14 tot 16 uur.

Waar moet het formulier met de aanwijzing van de getuigen ingediend worden?

Het formulier wordt ingediend in het gemeentehuis, Markt 19, 2430 Laakdal.


Contactinformatie