Kleuterschool Vrije Basisschool Meerlaar preventief tijdelijk gesloten

De Vrije Basisschool Meerlaar ziet zich helaas genoodzaakt om de kleuterschool preventief tijdelijk te sluiten van maandag 19/10 tot en met woensdag 21/10. Alle ouders werden intussen ingelicht. Een groot aantal van de kleuterjuffen wordt tijdens het weekend getest op Covid-19. In afwachting van een negatief resultaat dienen zij nadien nog enkele dagen in quarantaine te blijven op medisch advies en is het niet mogelijk om de organisatie van de kleuterschool rond te krijgen. Het gaat dus om een preventieve sluiting om organisatorische redenen die geheel los staat van de werking van de lagere school. De lagereschoolkinderen kunnen dus volgende week op een veilige manier naar school gaan met dezelfde maatregelen zoals die al vanaf het begin van dit schooljaar gelden.

Helaas zien we het aantal corona-besmettingen nu ook in Laakdal flink toenemen. We volgen de situatie nauw op en bieden ondersteuning waar nodig. Wees voorzichtig, volg de zes gouden regels! #samentegencorona

Meer info over corona: www.laakdal.be/corona en https://www.info-coronavirus.be/nl/.