Kunstgrasveld vrijetijdssite Kapelleberg

Op de sport- en vrijetijdssite Eindhoutberg te Laakdal werd zaterdag 29 oktober het allereerste kunstgrasveld voor Laakdal ingespeeld.

Capaciteit verhogen

De reden van de aanleg van een kunstgrasveld is om het probleem op de vrijetijdssite Kapelleberg op te lossen. F.C. Netezonen beschikte slechts over 2 terreinen. Op deze locatie kon er niet uitgebreid worden met natuurgrasvelden waardoor het gemeentebestuur besliste om het A-terrein van Netezonen te vervangen door een kunstgrasveld. Netezonen zal het vaakst op dit terrein vertoeven. Maar daarnaast kan het veld op de vrije uren ook gehuurd worden door andere Laakdalse voetbalclubs en sportdienst.

Altijd bespeelbaar

Groot voordeel is dat een kunstgrasveld altijd bespeelbaar is. Door het gebrek aan voetbal terreinen werden de terreinen van Netezonen kort na de seizoenstart al snel  een modderterrein en onbespeelbaar waardoor de club moest uitwijken naar het terrein van de sporthal in Veerle. Kunstgrasvelden daarentegen hebben een constant hoge kwaliteit en zijn altijd bespeelbaar. Het onderhoud van een kunstgrasveld is ook totaal anders. Het spreekt voor zich dat een kunstgrasveld niet ingezaaid, bemest, belijnd of afgereden moet worden en in de zomer niet constant besproeid moet worden met water en toch altijd zorgt voor het best mogelijke spelplezier. Doordat het veld altijd in topconditie blijft, kan er ook meer op gespeeld worden. Want ondanks de grote variëteit in het Laakdals sportaanbod, blijft voetbal een grote aantrekkingskracht hebben bij de jeugd. De druk op de voetbalterreinen is groot. Met dit initiatief wordt de capaciteit verhoogd en wordt er bij slechte weersomstandigheden een kwaliteitsvol alternatief voor de Laakdalse voetballertjes geboden.

Geen rubber maar kurk

Het kunstgrasveld werd aangelegd door de firma Sportinfrabouw uit Essen. Tussen de ongeveer 7.000 vierkante meter kunstgrasvezels werden kurkkorrels gestrooid voor een natuurlijk speelgevoel. Vanuit ecologisch oogpunt werd geopteerd voor een kurk in plaats van een rubber infill. Kurk is biologisch afbreekbaar en kan gerecycleerd worden zonder giftige afvalstoffen. Bovendien vermindert kurkgranulaat de temperatuur van het kunstgras, is er geen geurhinder en heeft het een natuurlijke uitstraling. Het terrein heeft daarnaast een waterdoorlaatbare fundering met overloop naar een grote wadi naast het terrein om bij grote hoeveelheden neerslag het terrein droog te kunnen houden.

Huur

De huurgelden die de club aan de gemeente als eigenaar betaalt, worden verhoogd conform het reglement ‘investeringen bij sportclubs’. In de huurgelden worden de investeringskosten voor het kunstgrasveld verrekend. Deze regel geldt voor alle Laakdalse sportclubs en is niet anders voor het kunstgrasveld van Netezonen

Het gemeentebestuur werkt aan een visie van 3 vrijetijdssites in Laakdal: Kwade Plas (sporthal) in Veerle, De Vloed in Vorst en Eindhoutberg in Eindhout. Van 19 tot 30 april 2023 stellen we de site Eindhoutberg open voor elke Laakdallenaar door allerhande activiteiten en sportdisciplines op het kunstgrasveld aan bod te laten komen. In samenspraak met de sportclubs werken we aan een visie van gezamenlijk gebruik van accommodatie en materiaal.

 

 

 

 

 

 


Contactinformatie