Laakdal en Geel gaan samenwerken aan fietspad Eindhout-Oosterlo

Gemeente Laakdal en stad Geel engageren zich om samen een fietspad aan te leggen tussen Eindhout en Oosterlo. Op de gemeenteraad van september zette Laakdal het licht op groen voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de twee gemeenten.

Betere fietsinfrastructuur over de gemeentegrenzen heen

Omdat het bestaande fietspad er onveilig bijligt, is een nieuw toegankelijk fietspad naast de Steenweg op Oosterlo tot aan de brug over de Nete hoognodig. Laakdal en Geel slaan hiervoor de handen in elkaar. Als eerste stap zal een studiebureau een startnota opmaken om de verschillende alternatieven van het tracé te onderzoeken om zo het ideale traject te bekomen. Met het oog op de subsidies wordt er vervolgens een projectnota opgemaakt.

100% gesubsidieerd door Fietsfonds

Eerder kwam de vernieuwing niet in aanmerking voor bestaande subsidies maar door een verplaatsing van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), op initiatief van Laakdal, liggen de kaarten nu anders. Dit BFF omvat een netwerk van fietsverbindingen tussen woonkernen, op bovenlokaal niveau. Het is gericht op fietsverplaatsingen naar een duidelijk doel; functionele verplaatsingen dus.