welzijn-1200x290_2.jpg

Leefloon

Personen die hun werkelijke verblijfplaats in België hebben, die over geen toereikende bestaansmiddelen beschikken en verder voldoen aan een aantal toekenningsvoorwaarden, maken aanspraak op recht op maatschappelijke integratie (RMI).

Dit RMI kan bestaan uit een tewerkstelling en/of een leefloon, al dan niet gepaard met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Procedure

De aanvraag gebeurt in een gesprek met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Wat meebrengen?

Inkomstengegevens.


Contactinformatie