bestuur-1200x290_4.jpg

Lokaal Overleg Kinderopvang

Lokaal Overleg Kinderopvang 

Interview met Ives Dejonghe, voorzitter

Wat doet het Lokaal Overleg Kinderopvang?

Elke gemeente is verplicht een "Lokaal Overleg Kinderopvang" of kortweg LOK op te richten en te organiseren.

Het LOK brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, opvang, scholen, jeugdwerk, lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente Laakdal.

Het is eveneens een forum dat zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting van het "Lokaal Loket Kinderopvang" (LLK).

Concreet kan het Lokaal Overleg Kinderopvang:

• het kinderopvangaanbod binnen de gemeente in kaart brengen

• problemen m.b.t. het aanbod beschrijven en analyseren 

• met aandacht voor verschillende perspectieven (lokale actoren, gebruikers, lokaal bestuur).

• via een onderbouwde analyse en zoveel als mogelijk met objectieve gegevens.

• mogelijke oplossingen zoeken voor problemen en knelpunten 

• met aandacht voor zowel inhoudelijke (kwaliteit), als technische en financiële aspecten.

• er wordt aangegeven wie op welke manier zou kunnen bijdragen tot een oplossing: 

  de partners in het Lokaal Overleg Kinderopvang, het lokaal bestuur, ...

• melding welke oplossingen prioriteit zouden moeten krijgen en waarom.

• alle informatie over kinderopvang bundelen en bij wijze van advies overmaken aan het lokaal bestuur van Laakdal  (dit kan op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur). 

• de meerwaarde van een lokaal beleidsplan kinderopvang voor lokale actoren en gebruikers duiden naar het lokaal bestuur

Wat doet het LOK niet

Kinderopvang organiseren.

Dit om het evenwicht niet te verstoren dat in een overleg nagestreefd wordt tussen aanbod, vraag en beleid.

Waarom maak jij deel uit van deze adviesraad?

Als organisator van groepsopvang voor kinderen tot 3 jaar binnen de gemeente Laakdal, ben ik geëngageerd om ervaring en kennis binnen deze sector te delen via het LOK.

Zo nodig ik mij periodiek ook uit op andere LOK bijeenkomsten van omliggende gemeenten voor een ‘kruisbestuiving’ van kennis en inzichten van anderen, en ben ik als interim voorzitter steeds aanwezig op deze bijeenkomsten.

Om een erkenning te krijgen als organisator van kinderopvang is het verplicht (vanuit Opgroeien) om mee te participeren aan het LOK


Contactinformatie