bestuur-1200x290_4.jpg

Lokaal Overleg Kinderopvang

Wie zijn we?

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die betrokken is bij de opvang van kinderen: ouders, opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, …).

Wat doen we?

Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het Lokaal Overleg Kinderopvang komt 2 à 3 keer per jaar samen.

Het LOK bestaat uit ouders die in Laakdal beroep doen op of nood hebben aan kinderopvang en mensen die kinderopvang aanbieden. 


Contactinformatie