Lokaal toewijzingsreglement

Zoals bepaald in artikel 26 van het kaderbesluit sociale huur kan de gemeente Laakdal gebruik
maken van de mogelijkheid om een lokaal toewijzingsreglement op te maken. In het lokaal toewijzingsreglement kunnen voorrangsregels worden opgesteld voor bepaalde doelgroepen.

 

Lokaal toewijzingsreglement van toepassing in Laakdal.


Contactinformatie