welzijn-1200x290_2.jpg

Mantelzorgpremie

Vraag online aan

Wat?

Laakdal wil een financiële waardering geven aan mantelzorgers die door hun vrijwillige inzet een grote bijdrage leveren aan een warme en solidaire samenleving. De mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald. De mantelzorgpremie wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende en dit als waardering van de inzet van zijn/haar mantelzorger(s). Deze premie vervangt tevens de sociaal-pedagogische toelage sinds 1 januari 2020.                        

Voor wie?

Voor elke inwoner die zorgbehoevend is en aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

  • De zorgbehoevende ontvangt op regelmatige basis ondersteuning in zijn thuissituatie van één of meerdere mantelzorgers naast eventuele professionele thuishulp;
  • Als je jonger bent dan 18 jaar moet je beschikken over een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsnood met een attest van minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in de drie pijlers samen.
  • Tussen 18 en 21 jaar moet beschikken over een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsnood met een attest van minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in de drie pijlers samen of beschikken over een “attest van erkenning van handicap” van minstens 12 punten op het criterium “vermindering van de zelfredzaamheid” afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid
  • Vanaf 21 jaar moet beschikken over een “attest van erkenning van handicap” van minstens 12 punten op het criterium “vermindering van de zelfredzaamheid” afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid;
  • In beide gevallen moet je op datum van de aanvraag in Laakdal verblijven EN er minstens 1 jaar gedomicilieerd zijn. Je moet ook op regelmatige basis ondersteuning krijgen in je thuissituatie door één of meer mantelzorgers. 
  • In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt deze premie nu geautomatiseerd. De aanvraag kan automatisch doorlopen over de jaren heen mits uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager en indien deze in het bezit is van een attest van onbepaalde duur. Geef hier je toestemming.
    Bij een aanvraag met een attest van bepaalde duur zal deze bij het vervallen eraan herinnerd worden een herziening aan te vragen. 

Procedure

Je vraagt de mantelzorgpremie jaarlijks aan uiterlijk op 31 december bij de Sociale dienst via het hiervoor bedoelde aanvraagformulier.

Meebrengen

Je ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde documenten.

Vraag online aan

Contactinformatie