Mantelzorgpremie aanvraagformulier 2024

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Persoonlijke gegevens aanvrager zorgbehoevende

Adresgegevens 1
Voorwaarden *

Persoonlijke gegevens van de mantelzorger(s)

Mantelzorger 1

Adresgegevens 2

Mantelzorger 2

Adresgegevens 3

Op datum van de aanvraag moeten zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger(s) voldoen aan alle voorwaarden die in dit reglement zijn opgenomen.

Indien er tussen de aanvraagdatum en 31 december van het jaar waarvoor de premie bedoeld is wijzigingen zijn in de situatie van de zorgbehoevende en/of de mantelzorger moeten deze binnen een termijn van één maand schriftelijk/per e-mail aan de sociale dienst van OCMW Laakdal (Markt 19, 2430 Laakdal - socialedienst@laakdal.be) gemeld worden.

 

Zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger(s) gaan de verbintenis aan de controle van de gemeente Laakdal te aanvaarden, bijkomende inlichtingen te verschaffen en iedere wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk/per e-mail aan de sociale dienst van OCMW Laakdal (Markt 19, 2430 Laakdal - socialedienst@laakdal.be) te melden.  Bij misbruik kan de premie worden teruggevorderd.

 

De mantelzorgpremie wordt jaarlijks uitbetaald op de rekening van de zorgbehoevende, na goedkeuring door het Bijzonder Comité Sociale Dienst tijdens de zitting van de maand februari van het volgende kalenderjaar.

Ingeval van een wijziging in de situatie van de zorgbehoevende waardoor er geen recht meer is op de mantelzorgpremie (overlijden, opname in instelling, verhuis, het juiste attest niet meer kunnen voorleggen,…), wordt de toelage uitbetaald tot en met de maand waarin deze wijziging zich voordoet.

 De privacyverklaring van gemeente/OCMW Laakdal vind je op https://www.laakdal.be/privacyverklaring.