Amerikaanse stierkikker gezien of gehoord?

4
apr
2024

De Amerikaanse stierkikker is een invasieve exoot die een bedreiging vormt voor onze inheemse soorten. Het is een zeer grote en vraatzuchtige kikker en eet alles wat in zijn bek past. Hij is ook drager van verschillende ziektes.

Om de bestrijding effectief te laten verlopen, is het cruciaal dat we een volledig beeld hebben van de verspreiding van deze soort. Nieuwe waarnemingen zijn daarom van onschatbare waarde. Als je een Amerikaanse stierkikker hebt gezien of gehoord, geef dit dan door via waarnemingen.be

Stierkikker gezien of gehoord? Meld het!

Heb je een Amerikaanse stierkikker gezien of gehoord? Meld het!

Bestrijdingsacties of het herstel van het natuurlijk evenwicht in bepaalde leefgebieden zijn nutteloos als er tegelijkertijd nieuwe Amerikaanse stierkikkers in de natuur terechtkomen. Het is dus beter en goedkoper om nieuwe ‘introducties’ te verhinderen dan om de soort bestrijden.

Het is belangrijk dat we nieuwe locaties met Amerikaanse stierkikkers direct kunnen aanpakken.

Heb je een Amerikaanse stierkikker gezien of gehoord? Geef het dan door op  www.waarnemingen.be met een foto.

Hoe herken je een Amerikaanse stierkikker?

De mannelijke stierkikker maakt geluid dat lijkt op het loeien van een rund. Dit geluid is een duidelijk herkenningspunt. Stierkikkers zijn veruit de grootste kikkers die in onze streken voorkomen. Volwassen dieren kunnen een grootte van meer dan 20 cm halen, met een gewicht van meer dan 500 g. Ze hebben één keelkwaakblaas, een opvallend groot trommelvlies en geen ruglijsten of groene rugstreep.

In het gemeentehuis loopt een tijdelijke expo over de stierkikker: www.laakdal.be/expo-stierkikker-in-gemeentehuis-kom-eens-langs.


Contactinformatie