leven-1200x290_3.jpg

Naamsverandering

Maak een afspraak

Je naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij stellen jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren. Onder bepaalde voorwaarden kun je uitzonderlijk je naam en/of voornaam laten wijzigen.  

Voorwaarden

Je kunt uitzonderlijk jouw familienaam laten wijzigen als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
 • er ernstige redenen zijn
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
 • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde voornaam jou of derden niet kan schaden 

Procedure

 • Je dient jouw aanvraag schriftelijk (niet per e-mail of fax) in bij de dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.
 • Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.
 • Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door jouw ouders (of voogd). Als de aanvraag door een enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 18 maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren te hernieuwen.

Meebrengen

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een schriftelijke verbintenis waarin je aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
 • een uittreksel uit het strafregister 

Bedrag

 • Om je familienaam te veranderen betaal je 49 euro. Bij een toevoeging van een naam of partikel (van, de) en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaalt u 740 euro.
 • Een voornaamsverandering kost 490 euro. In bepaalde gevallen betaalt u maar 49 euro. De voorwaarden daarvoor vind je op de website van FOD Justitie.
Maak een afspraak

Contactinformatie