leven-1200x290_3.jpg

Naamsverandering

Maak een afspraak

Je naam en voornamen hebben een officieel karakter. Onder bepaalde voorwaarden kun je uitzonderlijk je naam en/of voornaam laten wijzigen. Door de wet van 1 augustus 2018 werd de bevoegdheid over de verandering van de voornaam overgedragen van FOD Justitie naar de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
 • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde voornaam jou of derden niet kan schaden

Je kunt uitzonderlijk jouw familienaam laten wijzigen als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
 • er ernstige redenen zijn
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden

 

Procedure

Verandering voornaam

Om een voornaamswijziging aan te vragen, maak je een afspraak bij de dienst burgerzaken. Tijdens deze afspraak dien je een verzoekschrift tot voornaamswijziging in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je brengt ook een motivatiebrief mee waarin vermeld staat waarom je van naam wil veranderen.

Na de aanvraag zal de Dienst Burgerzaken dit agenderen op het College van Burgemeester en schepenen en zij zullen beslissen over je aanvraag. Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Indien de voornaamswijziging wordt goedgekeurd, moet je tijdens een afspraak jouw identiteitskaart, eventueel rijbewijs en reispas laten aanpassen.

Verandering familienaam

Eenmalige verklaring naamsverandering vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 is het mogelijk om 1 keer een verklaring tot naamsverandering af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hou er dus rekening mee dat er geen mogelijkheid is om op die verklaring terug te komen.

Voor wie?

 • Een meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg
 • Een erkende vluchteling of staatloze

Welke namen kan betrokkene kiezen?

De naam kan worden gekozen uit de huidige namen van de ouders of adoptanten:

 • Ofwel de naam van de vader, ofwel de naam van de moeder, ofwel één naam die samengesteld is uit hun twee namen, met niet meer dan één naam voor elk van hen
 • Ofwel de naam van de moeder, ofwel de naam van de meemoeder, ofwel één naam die samengesteld is uit hun twee namen, met niet meer dan één naam voor elk van hen.

Indien het gaat om een andere naamswijziging, moet u zich wenden tot de rechtbank. U kunt hierover meer info vinden verder op deze pagina.

Procedure

Om een naamswijziging aan te vragen, maak je een afspraak bij dienst Burgerzaken. Je dient het verzoek op dat moment in.

Binnen de maand na het verzoek en na controle van het strafregister, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van naamsverandering op.

Na deze wijziging, moet u uiteraard ook uw identiteitskaart, eventueel rijbewijs en reispas te laten aanpassen. Ook hiervoor dient u een afspraak te maken via onze website of telefonisch op het nummer 013/67.01.10.

Verandering familienaam via de rechtbank

Een aanvraag voor verandering van de familienaam moet je schriftelijk indienen bij de dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen. Indien je minderjarig bent, moet de aanvraag door de ouders ingediend worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 18 maanden. Indien de naamsverandering wordt goedgekeurd door FOD Justitie zal je ook jouw identiteitskaart en eventueel rijbewijs moeten laten aanpassen.

Meer info over de procedure van de naamswijziging (familienaam) vind je op de website : www.vlaanderen.be/veranderen-van-familienaam

Meebrengen

Verandering voornaam : 

 • Identiteitskaart
 • Verzoekschrift tot voornaamswijziging
 • Motivatiebrief
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Uittreksel uit de geboorteakte

Bedrag

 • Een voornaamsverandering kost 250 euro.
 • Voor transgenders kost een voornaamsverandering 25 euro.
Maak een afspraak

Contactinformatie