leven-1200x290_3.jpg

Niet-Belgen: Belgische nationaliteit verkrijgen

Maak een afspraak

Verkrijging van de Belgische nationaliteit door nationaliteitsverklaring.

De wet van 4 december 2012 heeft een grondige wijziging met zich mee gebracht in het bekomen van de Belgische nationaliteit. De wet werd nogmaals gewijzigd op 18/06/2018 waardoor er extra voorwaarden werden ingevoerd waar men aan moet voldoen om de Belgische nationaliteit te bekomen.

Voorwaarden

Volgende voorwaarden moeten voldaan worden om een dossier op te starten:

 • minimum 18 jaar
 • minstens 5 jaar wettelijk verblijf in België op het moment van de aanvraag

De andere voorwaarden zijn afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verkrijgen.

Om te weten of je voldoet aan de voorwaarden om een nationaliteitsdossier in te dienen is het aan te raden om contact op te nemen met de dienst Burgerzaken op het gemeentehuis.

Procedure

 1. Om te weten voor welke procedure je in aanmerking komt, kom je persoonlijk langs op afspraak bij de dienst Burgerzaken.
 2. Tijdens deze afspraak krijg je de nodige informatie over welke documenten je moet binnenbrengen om het dossier te kunnen samenstellen.
 3. Wanneer je de documenten hebt binnengebracht, bekijkt dienst Burgerzaken of het dossier volledig is.
 4. Na het ondertekenen van de verklaring wordt het dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.
 5. Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand je en verkrijg je de Belgische nationaliteit. Je wordt dan opgeroepen om een Belgische identiteitskaart aan te vragen.
 6. Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan u ook in beroep gaan.

Meebrengen

 • vreemdelingenkaart
 • originele geboorteakte, gelegaliseerd en vertaald (naar het Nederlands)
 • alle documenten die nodig zijn om de bijkomende voorwaarden te kunnen bewijzen.

Bedrag

Er dient bij elke nationaliteitsverklaring een registratierecht van 150 euro betaald te worden nadat het dossier volledig is. Dit gebeurt bij het registratiekantoor te Turnhout. Dienst Burgerzaken zal de gegevens aan jou bezorgen.

Maak een afspraak

Contactinformatie