leven-1200x290_3.jpg

Niet-Belgen: Belgische nationaliteit verkrijgen

Online aanvragenMaak een afspraak

Verkrijging van de Belgische nationaliteit door nationaliteitsverklaring.

De wet van 4 december 2012 heeft een grondige wijziging met zich mee gebracht in het bekomen van de Belgische nationaliteit. Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal extra voorwaarden waar men aan moet voldoen om de Belgische nationaliteit te bekomen.

Voorwaarden

  • minimum 18 jaar
  • wettelijk verblijven in België op het moment van de aanvraag

 De bijkomende voorwaarden kunnen zijn:

  • geboren zijn in België en er wettelijk verblijven sedert geboorte
  • 5 jaar wettelijk verblijven in België en bewijs van taalkennis en bewijs van maatschappelijke integratie en bewijs van economische participatie voorleggen
  • 5 jaar wettelijk verblijven in België en bewijs van taalkennis en bewijs van huwelijk met een Belg of bewijs van ouder zijn van een Belgisch minderjarig kind en bewijs van maatschappelijke integratie voorleggen
  • 5 jaar wettelijk verblijven in België en bewijs van handicap of bewijs van invaliditeit of blijvende ongeschiktheid of bewijs van pensionering voorleggen
  • 10 jaar wettelijk verblijven in België en bewijs van taalkennis en bewijs van deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap voorleggen.

Om te weten of je voldoet aan de voorwaarden om een nationaliteitsdossier in te dienen is het aan te raden om contact op te nemen met de dienst Burgerzaken op het gemeentehuis.

Meebrengen

  • vreemdelingenkaart
  • originele geboorteakte, gelegaliseerd en vertaald (naar het Nederlands)
  • alle documenten die nodig zijn om de bijkomende voorwaarden te kunnen bewijzen.

Bedrag

Er dient bij elke nationaliteitsverklaring een registratierecht van 150 euro betaald te worden.

Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinformatie