Niet-commerciële gelegenheidsverkoop aanvraag

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
adres verantwoordelijke

Bepalingen verkoop met niet-commercieel karakter

Bestemming van de opbrengsten
Periode(-s) van verkoop (periode mag niet langer dan één jaar zijn) *

Verkoop beperkt zich tot één gemeente: