leven-1200x290_3.jpg

Nietig verklaren van een huwelijk

De nietigverklaring van het huwelijk betekent dat het huwelijk wordt geacht nooit te hebben bestaan. De rechtbank spreekt een nietigverklaring uit. 

Voorwaarden

Een huwelijk kan nietig verklaard worden als het aan een of meerdere van deze kenmerken voldoet:

 • De toestemming van de echtgenoten ontbrak.
 • Een minderjarige huwde zonder dat de leeftijdsvoorwaarde werd opgeheven. Vanaf het ogenblik dat de betrokken partner of beide partners gedurende zes maanden achttien jaar zijn, kan de nietigverklaring niet meer geëist worden.
 • Het huwelijk is voltrokken ondanks het bestaan van een huwelijksbeletsel wegens verwantschap.
 • Er sprake is van bigamie.
 • De echtgenoten zijn het huwelijk opzettelijk in het buitenland aangegaan om zich te onttrekken aan de Belgische wettelijke huwelijksvoorwaarden.
 • Het huwelijk werd voltrokken door een onbevoegde ambtenaar.
 • Het huwelijk werd niet in het openbaar voltrokken.
 • Het gaat om een schijnhuwelijk of een gedwongen huwelijk.

Een nietigverklaring kan geëist worden door:

 • de echtgenoten zelf
 • alle belanghebbenden
 • het openbaar ministerie 

Procedure

Wil je zelf een nietigverklaring vragen, dan dien je een verzoekschrift in bij de rechtbank van eerste aanleg. Hiervoor neem je best contact op met een advocaat.

Zodra er een vonnis van de rechtbank is, waartegen geen beroepsprocedure meer mogelijk is, wordt dat overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in dezelfde gemeente als die waar het huwelijk werd voltrokken. Dat gebeurt op verzoek van diegene die de nietigverklaring vroeg of op last van het parket van de procureur des Konings als hij de vordering instelde.

Bedrag

De nietigverklaring is gratis. 


Contactinformatie