Nieuwe concessievoorwaarden ‘t Fortun

De gemeenteraad keurde 22 oktober de nieuwe concessievoorwaarden betreffende de uitbating van ’t Fortun in Vorst-Centrum goed. Bij de opstelling van de nieuwe concessie werd rekening gehouden met de opmerkingen van de vorige uitbaters.

Met de nieuwe voorwaarden krijgt de uitbater meer vrijheden. Zo zal hij/zij de polyvalente zaal ‘Platina’ en de keuken zelf mogen beheren. Hierdoor kan men eten aanbieden en de cafetaria eventueel uitbreiden. Omdat het appartement uit de overeenkomst wordt geschrapt, zal de minimum concessievergoeding ook verlaagd worden.

De problemen die een duurzame uitbating bemoeilijkten, zijn bijgestuurd. Zo krijgt de nieuwe uitbater alle kansen om van ’t Fortun terug een rendabele zaak te maken. 

De concessievoorwaarden zullen mid november op deze site gepubliceerd worden.