Nieuwe regels voor de inzameling van klein gevaarlijke afval (KGA)

KGA is klein gevaarlijk afval: gevaarlijke afvalstoffen in kleine hoeveelheden afkomstig van huishoudelijk gebruik. Door hun gevaarlijke eigenschappen horen ze niet thuis bij de andere afvalstoffen, ook niet in de restafvalcontainer. Burgers moeten KGA naar een inzamelpunt brengen, zoals het recyclagepark.

Recent verdwenen volgende afvalstoffen van de KGA-lijst:

  • Cosmetica: de meerderheid van de crèmes, gels, make-up, … hoort bij het restafval, leeg bij PMD of in de glasbak.
  • Bepaalde schoonmaakmiddelen: niet-vloeibare restanten die je niet meer wil gebruiken, mogen in de restafvalcontainer. Lege verpakkingen worden gesorteerd bij PMD of in de glasbak.
  • Plantaardige en dierlijke vetten: deze producten worden afzonderlijk selectief ingezameld, via het recyclagepark of een inzamelpunt aan de winkel.
  • Vast foto- en filmafval: afgedrukte foto’s horen bij het restafval. Analoge röntgenfilms en nitraatfilms worden ingezameld als KGA.

Opgelet: producten met een ontvlambaar oplosmiddel (vb. parfum) en grote hoeveelheden ongewenst vloeibaar schoonmaakproduct zamel je nog steeds in als KGA.

Meer info: www.iok.be


Contactinformatie