Noodplanoefening bij INEOS

Op woensdag 13 oktober organiseert stad Geel in samenwerking met de gemeenten Meerhout en Laakdal een noodplanoefening op de site van het bedrijf Ineos, gevestigd op de Amocolaan in Geel. Zowel op de terreinen van Ineos als achter de schermen krijgen de verschillende disciplines de kans om noodplannen en operationele procedures te oefenen en eventueel te verbeteren. Bij noodplanoefeningen is het mogelijk dat bedrijfssirenes worden getest, hulpdiensten aan- en afrijden, verkeer wordt omgeleid...

In Geel en haar buurgemeenten doen zich gelukkig niet al te vaak grootschalige incidenten voor. In de laatste twee jaar gaat het over zo’n drietal grote incidenten waarbij Geel betrokken was. Toch kun je als stad maar beter voorbereid zijn. In een noodsituatie is chaos niet uit te sluiten, maar een goede voorbereiding kan de chaos wel beperken. Zo heeft elke gemeente, maar ook de provinciale en federale overheid nood- en interventieplannen met de nodige richtlijnen en informatie om een noodsituatie te beheren. Hoe nuttig en nodig een plan op papier ook mag zijn, in de praktijk gaat het er soms toch anders aan toe. Daarom investeert de stad Geel in een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines, ook over de gemeentegrenzen heen.

Waarom deze oefening?

Deze noodplanoefening heeft als doel om de procedures die zijn omschreven in de gemeentelijke nood- en interventieplannen in de praktijk te testen. Zowel de samenwerking tussen de gemeenten als de taken per discipline komen aan bod. Nadien volgt een evaluatie met het oog op eventuele verbeterpunten.

Waar en wanneer?

De oefening vindt plaats op woensdag 13 oktober tussen 10 en 12 uur bij het chemisch bedrijf Ineos, Amocolaan 2A, 2440 Geel.

Wie is bij deze oefening betrokken?

Niet enkel de hulpdiensten zijn betrokken bij grootschalige incidenten op ons grondgebied, ook andere disciplines zoals communicatie hebben een belangrijke rol te vervullen.

  • Op het terrein van INEOS zijn mogelijk de hulpdiensten (brandweer, politie, medische hulpdiensten) aanwezig. Bij een incident zijn het de hulpdiensten die bepalen hoe een incident zo snel, veilig en efficiënt mogelijk kan aangepakt worden.
  • In Veiligheidshuis Ter stokt brengen vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en de coördinator noodplanning onder leiding van de burgemeester de gevolgen van het incident in kaart en nemen ze de nodige acties.